Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  608 153 248    

Telefon  76 835 72 00

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Do prowadzenia ewidencji przychodu zobowiązani są ci podatnicy, którzy korzystają z uproszczonej formy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Choć jest to bardzo korzystna metoda rozliczania, nie każdy może jej używać. Kiedy możemy prowadzić ewidencję przychodu i  od czego to zależy?

 

Kto i na jakich zasadach może prowadzić ewidencję przychodu?

Zasady i wymogi związane z ewidencją przychodu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.). W myśl zawartych w nim treści prowadzenie ewidencji przychodu wymagane jest od tych przedsiębiorców, którzy korzystają z uproszczonej formy rozliczenia podatku poprzez ryczałt (jedyny wyjątek stanowią osoby zajmujące się najmem prywatnym).

Do warunków, które trzeba spełnić, by mieć prawo do prowadzenia tego typu księgowości, należą:

  • spełnienie wymaganych limitów przychodów – w przypadku ryczałtu górna granica wynosi 250 000 euro – kwota w złotówkach obliczana jest w oparciu o kursy walut ogłoszone przez NBP w październiku w roku poprzedzającym dany rok podatkowy;
  • właściwy rodzaj prowadzonej działalności – możliwość rozliczania się poprzez ryczałt mają osoby fizyczne, a także spółki (jawne lub cywilne) osób fizycznych. To ostatnie jest jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy suma przychodów wszystkich członków spółki nie jest większa niż 250 000 euro. Warto dodać, że wymóg ten nie dotyczy właścicieli firm, które dopiero rozpoczęły działalność w aktualnym roku podatkowym. Wspólną ewidencję powinni prowadzić również małżonkowie połączeni wspólnością majątkową, których przychody pochodzą z najmu i/lub dzierżawy.

Oprócz tego ewidencja powinna być prowadzona w sposób niewadliwy oraz rzetelny. Jeżeli chcemy uniknąć wszelkich ewentualnych błędów i pomyłek, które mogą okazać się problematyczne lub sprawić, że nasze uczciwe zamiary zostaną poddane w wątpliwość, skorzystajmy z oferty biura rachunkowego świadczącego usługi księgowe.

Niewadliwość ewidencji można osiągnąć, prowadząc ją w oparciu o zapisy wspomnianego Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Warunek rzetelności można spełnić poprzez wpisywanie poprawnych kwot przychodów lub zadbanie, by ewentualne błędy nie przekraczały 0,5% przychodu wymienionego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu w roku podatkowym licząc od dnia, w którym błędy te zostały wskazane przez naczelnika lub kontrolera Urzędu Skarbowego. Wykonanie błędnych zapisów może być usprawiedliwione tylko wtedy, gdy są one niezaprzeczalnie skutkiem omyłki (a podatnik może przedstawić dowody uzyskania przychodów w postaci rachunków, dokumentów celnych, faktur VAT itp.). Ewidencja zostaje uznana za rzetelną również wtedy, gdy brak poprawnych zapisów wynika z wydarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku uniemożliwiającego ich wykonanie. Innym czynnikiem jest poprawienie błędów lub uzupełnienie brakujących zapisów przez podatnika jeszcze przed rozpoczęciem kontroli prowadzonej przez organ kontroli skarbowej lub naczelnika US.

Należy pamiętać, że nieprawidłowe prowadzenie ewidencji może przyczynić się do powstania podejrzeń o to, że podatnik usiłuje ukryć niektóre przychody. W takiej sytuacji organ podatkowy może zadecydować o nałożeniu podatku karnego wynoszącego nawet 75% całego przychodu.