Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  608 153 248    

Telefon  76 835 72 00

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje niezwłocznie w sytuacji, kiedy jego umowa o pracę zostanie rozwiązana lub wygaśnie. Wiele osób powiela nieprawdziwe informacje, że pracodawca ma 7 dni na przekazanie świadectwa pracownikowi. Zgodnie z prawem dokument ten powinien zostać przekazany w ostatnim dniu trwania umowy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek doręczyć je za pomocą firmy przewozowej w okresie nie dłuższym niż 7 dni od ustania stosunku pracy. Należy pamiętać, że świadectwo pracy nie jest oświadczeniem woli, lecz wiedzy pracodawcy.

 

Jakie elementy muszą znaleźć się w prawidłowym świadectwie pracy?

Przygotowaniem tego rodzaju dokumentów zajmują się kadry. Wiele firm korzysta z biur rachunkowych, oferujących także obsługę kadrową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w świadectwie pracy powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • Okres zatrudnienia,
  • Wymiar etatu,
  • Zajmowane stanowiska,
  • Tryb rozwiązania umowy lub okoliczności jej wygaśnięcia.

Oprócz tego konieczne jest umieszczenie danych związanych z uprawnieniami pracowniczymi oraz ubezpieczeniem społecznym. Dotyczą one między innymi wykorzystanych urlopów w danym roku kalendarzowym, świadczeń oraz innych uprawnień przewidzianych przez prawo pracy, a także informacje o korzystaniu z urlopu bezpłatnego. W tym dokumencie powinny znaleźć się również informacje o wykorzystanym urlopie rodzicielskim, ojcowskim lub macierzyńskim wraz z podstawą prawną do jej udzielenia.

Świadectwo pracy musi zawierać wpis dotyczący łącznej liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie ma prawa rościć sobie praw do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Konieczne jest uwzględnienie wykonywanych prac tymczasowych z wyszczególnieniem okresów, w których miały one miejsce. Wszelkie zwolnienia chorobowe w danym roku również zostają uwzględnione w tym dokumencie.

Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika, należy umieścić taką wzmiankę w świadectwie pracy. Na wniosek pracownika, pracodawca może wpisać w ten dokument informację o wysokości i składowych wynagrodzenia, a także o uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach.