Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  608 153 248    

Telefon  76 835 72 00

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Badanie sprawozdań finansowych jest bardzo istotnym działaniem, które pozwala na określenie sytuacji ekonomicznej firm różnego rodzaju, a także sprawdzenie, czy księgi są prowadzone w poprawny sposób. Kontrola sprawozdań finansowych pozwala również na sprawdzenie, czy polityka finansowa firmy działa zgodnie z przepisami. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przeprowadzanie tego rodzaju kontroli jest odgórnie nakazane w pewnych grupach przedsiębiorstw. Należą do nich: spółki akcyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, banki krajowe, oddziały zagraniczne instytucji kredytowych i banków, grupy kapitałowe oraz podmioty zajmujące się papierami wartościowymi. Oprócz tego kontrolę można wykonać na zlecenie przedsiębiorcy.

 

Kto zajmuje się przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych?

Zgodnie z aktualnymi przepisami badanie sprawozdania finansowego może być przeprowadzane wyłącznie przez audytora, zwanego również biegłym rewidentem. Jego obowiązkiem jest wykonanie kontroli z należytą starannością, zachowując obiektywizm oraz uczciwość. Rewident powinien mieć odpowiednie uprawnienia, potwierdzone wpisem do rejestru biegłych rewidentów. Jest on zobligowany również do zachowania tajemnicy zawodowej. Osoba będąca audytorem nie może być w żaden sposób powiązana z jednostką podlegającą kontroli. Wyborem biegłego rewidenta zajmuje się organ zatwierdzający sprawozdanie audytora, a nie kierownik danej jednostki.

 

W jaki sposób przygotować się do kontroli sprawozdań finansowych?

Celem wykonania badania sprawozdań finansowych jest możliwość poprawy go, aby było całkowicie wiarygodne i dopracowane, a nie wytykanie błędów. Kontrola obejmuje dział finansów, ale rewident może zasięgać informacji z innych działów czy podmiotów współpracujących z daną firmą. Aby mieć pewność, że cała dokumentacja finansowa prowadzona jest w odpowiedni sposób, a stan ekonomiczny firmy jest odpowiednio odzwierciedlony w spisach, warto zlecić prowadzenie księgowości profesjonalnemu biuru księgowemu. Pozwoli to na oszczędzenie dużej ilości stresu związanego z kontrolą, a także uniknięcie niedociągnięć czy błędów w spisach.